Start > Driftstjänster

Applikationer

Applikationer är oftast det centrala i ett företag då dessa utgör det primära stödet för verksamheten. Vi har mångårig erfarendet av flertalet affärs- och produktionssystem såväl som stödsystem. Applikationer kan vara installerade lokalt eller centralt beroende på om man delar på cental data. För att göra det så smidigt som möjligt för dig som kunde kan vi leverera en applikation till er desktop på flera olika sätt.

Läs mer


Epost & Kommunikation

Epost är fortfarande det vanligaste sättet att kommunicera varpå det är en viktig funktion i alla företag. Vi erbjuder en del olika lösningar för epost, allt från en hostad tjänst till hjälpa med molnbaserade lösningar

Läs mer


Filhantering

Att dela filer inom en organisation är väsentligt samt numera att göra dessa tilgångliga utanför kontoret via plattor och mobiler. Vil kan erbjuda allt från lokala replikerade lösningar till centrala dokumenthanteringslösningar.

Läs mer


Nätverk

Varje IT-miljö är beroende av ett väl fungerande nätverk. Vi hjälper till med allt från upphandling av datakommunikation till uppsättning och konfigurering av brandväggar, switchar samt trådlösa nät.


Skrivare

Vi erbjuder allt  från multiskrivare, standardskrivare till kvittoskrivare samt finansieringslösningar. Vi kan också övervaka skrivare och hjälpa till att automatisera beställninga av förbrukningsmaterial.


Backup

Backup glöms ofta bort idag, speciellt då vi idag har våra filer på flera olika enheter, allt från telefoner till laptops och arbetsstationer. Vi har flera nivåer på backuplösningar, från enkel filbackup på användares datorer till full replikering av servrar.