Start > Systemdrift > Computer Wellness

Datorer ska bara fungera! Och det gör de – om du underhåller dem och håller koll på dem. Dessvärre är det ganska tidskrävande och tråkigt. Fram till idag har man i de flesta företag varit tvungen att göra detta arbete manuellt vid varje enskild dator. Nu finns lösningen som inte bara frigör värdefull tid utan också sparar pengar.

Överlägsen administration
Computer Wellness är ett automatiseringsverktyg som dels hjälper till att hålla dina datorer driftsäkra, dels erbjuder möjligheter som tidigare inte funnits. Vi installerar en liten programvara, sk agent, på varje dator som kommunicerar över ett säkert protokoll till våra centrala servrar. Via Agenten kan vi sedan cetralt underhålla och administrera varje PC.

Funktioner

Övervakning

Vår affärsidé är att övervaka alla datorer i realtid och få larm om någon maskin verkar närma sig driftstopp. Då har vi möjlighet att åtgärda felet innan läget blir akut.

Virusskydd

I Computer Wellness ingår det ett fullständigt antivirus som bygger på Pandas motor. Vi kan centralt administrera antivirussystemet och får direkt larm om något hot upptäcks.

Windows & Office uppdateringar

Microsoft skickar ut kritiska uppdateringar (s k patchar) till sina operativsystem den andra tisdagen varje månad. Vi tar över det tidskrävande arbetet med att övervaka och hålla maskinernas operativsystem och officepaket uppdaterade.

Programinstallationer

Verktyget ger oss möjlighet att förenkla programinstallationer då vi kan paketera dem centralt och sedan med automatik distribuera ut dem till företagets datorer.

Inventering

Verktyget inventerar med automatik varje dator så att ni får ett komplett register över företagets datorer med tillverkare, modell, installerade applikationer och licenser.

Rapporter

Förutom verktyg för löpande drift och underhåll finns flera rapporteringsfunktioner som så ofta du vill kan ge en status på t ex antalet upptäckta fel, status på antivirus och windowsuppdateringar.

Varför är Computer Wellness överlägset?

Företag utan egen IT-stab har ofta en anställd som på pappret har IT-ansvaret, men som i praktiken lejer ut ansvaret till en extern IT-firma. Denna firma rycker ut först när någon driftstörning uppstått, till exempel när datorer inte startar eller har nedsatt funktion. Detta upplägg kallas för break/fix: hjälpen kommer först när läget är akut. Användarna är i det läget helt i supportfirmans händer och kan oftast inte komma vidare i sitt arbete innan situationen är löst.

Det största problemet med break/fix är att det inte finns någon drivkraft för supportfirman att arbeta för att förebygga framtida risker för driftstopp, eftersom det är vid de tillfällena de får möjlighet att sälja konsulttimmar.

Netono vill avlasta företag och IT-ansvariga genom att automatisera det tidskrävande och dyra IT-arbetet. Vi har mångårig erfarenhet av IT-frågor på alla nivåer i ett företag, allt ifrån PC-administration till strategifrågor i ledningsgrupper. Computer Wellness är till mycket stor hjälp utan att de faktiska kostnaderna ökar!

Hur kan Computer Wellness bli en bra affär?

Vad kostar en PC under sin livscykel? Du vet förmodligen inköpskostnaden, mindre känd är antagligen kostnaden för uppdateringar och driftsäkerhet.

Faktum är att inköpskostnaden bara står för en liten del av totalkostnaden. Den största delen består av kostnader för underhåll och uppdateringar, och det är här Computer Wellness kan spara pengar.

Computer Wellness kostar 175 kr per PC och månad. En PC byts idag vart tredje år, den totala kostnaden för PC Relief blir då 36 månader x 175 kr = 6 300 kr. Förutom inköpskostnaden uppstår flera indirekta kostnader. Här är några exempel:

Detta exempel visar att en dags driftstopp för datorn kostar lika mycket som förebyggande övervakning under datorns hela livstid. Och då räknar vi inte ens in kostnaden för reparationen som lätt kan kosta tusentals kronor.

Med Computer Wellness övervakar vi dina datorer så att kritiska driftstopp kan undvikas och vi automatiserar programuppdateringarna så att jobbet inte behöver göras manuellt vid varje dator.