Driftstatus & underhåll

Inga driftstörningar eller planerade underhåll för tillfället

Driftstatus

Se senaste driftinformationen.

Supportklient

Ladda hem vår supportklient

Konsulttjänster

Med vår långa erfarenhet som konsulter och IT-chefer har vi arbetat med de flesta IT-relaterade frågor som kan uppstå i både små och stora företag. Vi hjälper dig att projektera och installera hårdvara och mjukvara och vi hjälper dig med budgetering, upphandlingar, utbildning och mycket annat som hör till IT-chefsrollen

Drifttjänster

Kräver driften av dina servrar för mycket tid och resurser? Vi hjälper dig att flytta driften till en säker serverhall där backuperna sköts. Vi driftar allt ifrån enskilda applikationer (till exempel ditt affärssystem) till hela IT-miljöer

Systemlösningar

Vi gillar lösningar som förenklar och förbättrar. Istället för att bygga system från grunden använder vi oss av väl fungerande lösningar, gärna skrivna med öppen källkod. Fokus ligger då på att integrera dessa med verksamhetens befintliga system. Låt oss sköta både drift, support och underhåll för en långsiktig förvaltning och utveckling av era system