0 Öppna      0 Planerad      41 Löst

Nätverksproblem

Status: Löst
Gällande Övrigt: ISP
Prioritet - Kritisk

Vi upplever just nu ett problem med vår internetaccess. Felsökning pågår

Berodde på en omrouting i Bahnhofs nät


Datum - 2019-05-27 15:41 - 2019-05-27 15:49
Senast Uppdaterad - 2019-05-27 15:50
Migrering av telefonväxel

Status: Löst
Gällande Övrigt: Växel
Prioritet - Medel

Vi migrerar vår telefonväxel till en ny plattform. Förhoppningsvis fungerar allt utan någon störning men uppstår några problem informerar vi här på hemsidan.


Datum - 2016-10-13 10:00 - 2016-10-13 11:00
Senast Uppdaterad - 2019-05-25 19:41
Strömavbrott i serverhall

Status: Löst
Gällande System: Serverhall JBT
Prioritet - Kritisk

Det var ett omfattande strömavbrott i området kring serverhallen runt 05.30 i natt. Tyvärr gick inte dieselagregaten igång som dom skulle så serverhallen tappade helt ström runt 05.50. Strömmen var tillbaka strax efter 07.00 varpå arbetet med att starta upp alla maskiner startade. Tyvärr var det ganska omfattande skador på servrarna varpå vi fick starta upp flertalet resurser i offsitehall.

Det mesta är återställt under dagen men vi har ännu inte fått upp några mailboxar, vi kommer jobba vidare med detta samt att återställa kapaciteten under natten.

Om ni saknar någon funktion eller något inte fungerar kontakta oss på support@netono.se.


Datum - 2017-03-15 05:50 - 2017-03-15 07:00
Senast Uppdaterad - 2019-05-25 19:41
Problem med BRP databaser

Status: Löst
Gällande System: DB11
Prioritet - Kritisk

Vi fick sent igår kväll en krash på ett av våra databaskluster. Tyvärr visade det sig under nattens felsökning att felet var allvarligt varpå vi tidigt i morse påbörjade en kopiering av data till en ny server. Dessvärre är detta tidsödande och går långsammare än våra initiala kalkyler. Vi kommer fortsätta med återställning under natten, önskar mer detaljerad information så kontakta oss på support@netono.se.

2017-04-17 kl 08.00
Återställningsarbetet har pågått under natten och dom flesta kunder är klara och allt ska funka igen.

 


Datum - 2017-04-16 08:19 - 2017-04-17 08:00
Senast Uppdaterad - 2019-05-25 19:41
Patchning av servrar

Status: Löst
Gällande System: Windows Server
Prioritet - Hög

Vi kommer under natten uppdatera en del Windows servrar pga av det senaste virus hotet. Detta innebär att vissa system kommer uppleva kortare avbrott under natten då servrarna startar om. Allt beräknas vara klart senast 05.00


Datum - 2017-05-14 00:00 - 2017-05-14 03:00
Senast Uppdaterad - 2019-05-25 19:40
Problem med BRP

Status: Löst
Gällande System: Databas
Prioritet - Kritisk

Vi upplever just nu problem med en av BRPs databaskluster. felsökning pågår

Problemet ska vara löst sedan 07:15


Datum - 2019-05-24 06:40 - 2019-05-24 07:15
Senast Uppdaterad - 2019-05-24 09:15
Problem med lagringsvolym

Status: Löst
Gällande System: NFS-volym
Prioritet - Hög

Under ett rutinmässigt underhåll fick vi en krash på en lagringsvolym som bla lagrar mail för online.netono.se samt containerdata. Krashen inträffade strax efter 01.00 och vi valde då att återställa funktionen på en sekundär nod. Vi håller på att undersöka eventuella dataförluster då den senaste synken mellan aktiv och passiv nog gick strax efter 21:00.

Uppdatering 2019-04-27 23:00
Vi har återställt volymen och håller just nu på att kopiera in data som ändrats mellan 21:00-01:00


Datum - 2019-04-27 01:00 - 2019-04-28 02:00
Senast Uppdaterad - 2019-04-28 12:45
Problem med Kontrollenhet

Status: Löst
Gällande System: CleanCash server
Prioritet - Kritisk

Just nu upplever vi problem med CleanCash servern för kontrollenheterna. Felsökning pågår.

Problemet löst!


Datum - 2019-02-21 20:58 - 2019-02-21 21:17
Senast Uppdaterad - 2019-02-22 01:07
Problem med förbindelse

Status: Löst
Gällande Övrigt: Internetaccess
Prioritet - Kritisk

Just nu upplever vi problem med förbindelsen i serverhallen. Det är felanmält till leverantör och vi inväntar återkoppling.

Problemetär åtgärdat


Datum - 2019-02-16 12:36 - 2019-02-16 12:38
Senast Uppdaterad - 2019-02-16 12:44
BRP - Ingen kontakt med kontrollenheten Löst

Status: Löst
Gällande Server: brp.netono.se
Prioritet - Kritisk

Uppdatering: Kontrollenheterna är igång igen. Vi vill att ni startar om BRP och testar igen.


Datum - 2018-08-11 12:19 - 2018-08-11 14:00
Senast Uppdaterad - 2018-08-11 20:03