SPF error vid skickande av mail från BRP

När BRP skickar mail från systemet skickas dessa via servrar hos oss. I många fall har kunden aktiverat SPF vilket innebär att våra servrar behöver läggas med som godkända för att skicka mail för kundens domän.

Vad behöver ändras
Följande böhöver läggas till i ett befintligt SPF record:  include:_spf.netono.se

Testa SPF

Man kan testa en domän och se om dom har SPF aktiverat och vilka inställningar som gäller via följande verktyg: http://www.kitterman.com/spf/validate.html

Office 365
Det är vanligt att SPF aktiveras när kunden går över till Office 365, man behöver då göra ett tillgägg till detta:
Så här brukar det se ut när det inte fungerar: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all
Detta behöver korrigeras till: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:_spf.netono.se -all

Egen SMTP
Det går även bra att använda en egen SMTP server i BRP vilket innebär att man då slipper editera SPF inställningarna. Kontakta support@brpsystems.se för SMTP inställningar

Sender Policy Framework
(SPF) är en metod för att förhindra att e-post skickas med förfalskade domännamn i avsändaradressen. Med förfalskad menas här att domänen visserligen existerar men att avsändaren använder någon annan adress än sin egen som avsändaradress. SPF ger domänägaren möjlighet att i DNS publicera en policy, i vilken anges från vilka datoradresser e-post från domänen ska härstamma. När en mottagande e-postserver tar emot ett meddelande kontrollerar den mot SPF-informationen i DNS hur policyn ser ut. Om meddelandet kommer från en sändande server som inte är publicerad i policyn är detta en indikation för den mottagande servern om att något kanske inte står rätt till. Denna kan då utifrån denna information avgöra meddelandets vidare öde, till exempel genom att inte ta emot meddelandet eller att sortera det som skräppost.Läs även