Lägga till en funktionsbrevlåda i Outlook 2010

1. Öppna Outlook 2010.
2. Klicka på fliken "Arkiv" uppe i vänstra hörnet.3. Klicka på "Kontoinställningar" och välj "Kontoinställningar" igen4. Klicka på "Ändra"5. Klicka på "Fler inställningar" nere i högra hörnet och sedan på fliken "Avancerat"6. Klicka på "Lägg till" och skriv namnet på den postlåda som du vill lägga till och välj sedan "OK", "OK", "Avbryt" och "Stäng"7. Postlådan hamnar sedan i Outlooks vänstra kolumn under din standard e-postmapp.

Läs även