Skapa en anslutning i 2X under iOS

1. Ladda hem och installera 2X från iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/2x-client-rdp-remote-desktop/id401103105?mt=8

2. Skapa en ny Connection genom att klick på + tecknet uppe till höger

3. Välj Standard RDP (Free)

4. Ange följande uppgifter:
Alias: BRP
Address: ts.netono.se
Port: 3389
Username: NCS\"Användarnanm"
Password: ghGFdke3D + "användarkod" (allt i en lång sträng)

5. Klicka på Save

6. Nu bör du kunna klicka på BRP under Connections för att ansluta


Läs även