Bestäm Standardskrivare

För att bestämma vilken skrivare som ska vara standard skrivare klicka på Start/Program/BRP Systems/Skrivarinställningar. Kryssa i "Spoof the Default Printer" och välj den skrivare som du önskar som standard i rullisten. Klicka sedan OK och starta om BRP Sessionen.


Läs även