Klientinställningar Windows 7, 8 och 10

Då Windows 7, 8 eller 10 inte tillåter att man ändrar filer i programkatalogen behöver man starta Klientinställningarna som Administratör, gör man inte detta sparas inställningarna i ens användarkatalog och används inte av BRP klienten. När du vill ändra något i klientinställningarna efter installationen så gå till Start / Alla Program / BRP Systems och högerklicka där på Klientinställningar och välj Kör som Administratör


Läs även