Installation av BRP klient

1. Starta installationen och klicka på Yes2. Klicka på Next3. Klicka på Next4. Klicka på Next så påbörjas installationen5. Nu är installationen klar. Låt bocken vara kvar under Launch BRP Systems för att starta konfigureringen. Välj om du vill ha en ikon i snabbstartsfältet genom att kryssa i/ur Create Quick Launch Shortcut5. Här behöver du fylla i användarnamn och användarkod. Resten är inställningar som påverkar hur Klienten fungerar, dessa behöver du normalt inte ändra. Klicka på Spara och installationen är klar.övriga inställningar
Fullskärm: Ska vara True om man önskar att BRP klienten ska täcka hela skärmen. Upplösnings inställningarna måste samtidigt vara samma som skärmupplösningen
Upplösning Bredd: Detta är den bredd man önskar på BRP fönstret.
Upplösning Höjd: Detta är den höjd man önskar på BRP fönstret.
Aktivera Skrivare: Denna används normalt inte då skrivar klienten tar hand om utskrifterna.
Aktivera Diskar: Sätts till True om man önskar att ta med sig sina lokala diskar in i RDP sessionen. Tex om man vill kopiera filer brån BRP till lokala datorn.
Aktivera Portar: Sätts till True om man behöver koppla portar (COM & LPT) mot RDP sessionen. Tex om man ska använda kortläsare, betalterminaler.

Läs även