Autostart av BRP klienten

Då det genomförs underhåll och patchning av servrarna nattetid kan detta innebära att alla sessioner på den servern loggas ut med automatik.

Varför är BRP inbland ner stängt på morgonen
Detta beror på att Terminal Servrarna, där BRP applikationen körs, ibland måste startas om. Microsoft släpper patchar andra tisdagen i varje månad och då uppdateras servrarna och startar om automatiskt kl 03.00 på ett schema om en server per natt. Microsoft kan också släppa kritiska patchar och då kan uppdateringarna ske oftare. Omstarterna är dessvärre nödvändiga ur funktion och säkerhetssynpunkt.

Vad kan man göra för att förhindra detta
Vi har en installationsfil som skapar upp ett schemalagt jobb på datorn klockan 05.00 varje morgon. Då kontrolleras om BRP är igång och är det inte så startas det. Denna behöver installeras med administratörsbehörighet och kan hämtas via denna länk: http://www.netono.se/dl.php?type=d&id=17

 

 


Läs även