Start > Kontakt > Information om jour

Jourtider

Jouren finns tillgänglig mellan 06:00-23:00 alla dagar. Vissa kunder med SLA avtal kan ha avvikelser från detta.

Vad omfattas av jour

Alla våra centrala drifttjänster omfattas av jouren där det är verifierat att problemet ligger på vår sida.

Debitering

Vi debiterar 1600 kr exkl. moms per påbörjad timma som arbetet tar. Om felet visar sig ligga på vår sida utgår ingen debitering.

Kontrollera så vi inte har en driftstörning eller underhåll

Innan du kontaktar jouren bör du kontrollera detta via vår driftstatussida. Om vi har en aktiv driftstörning innebär detta att vi jobbar med att lösa problemet så snart som möjligt.

Hur anmäler jag ett jourärende

Ring till 031-7881871 och tryck 1 för att bli kopplad till vår svarstjänst som sedan tar ner ärendet och kontaktar jourhavande tekniker.