Start > Driftstjänster > Filhantering

Hosted Sharepoint

Microsoft SharePoint är det perfekta verktyget för samarbete och delning av information. Låt oss hjälpa dig att förbättra och underlätta er interna kommunikation. Vi hjälper dig att gå igenom din befintliga lösning eller sätta upp en ny. För bästa säkerhet och bekvämlighet kan vi drifta den på våra servrar som alltid övervakas.
Microsoft SharePoint kan användas för bland annat projekt, teamarbete, centraliserad dokumenthantering, koordinering av kalendrar eller för att dela annan information mellan kollegor.

Funktioner

  • Dokumentbibliotek – Skapa dokumentbibliotek med in- och utchecknings möjlighet samt rättighetsstyrning ner på användarnivå.
  • Bildbibliotek – Dela ut och lägg upp bilder.
  • Kontaktlista – Kontakter, aktiviteter, kundregister, uppgifter mm.
  • Diskussionsforum – Skapa diskussioner och diskussionsgrupper.
  • Meddelanden – Skicka meddelande till alla via intranätet.
  • Länkar – Samla företagets viktiga länkar på ett ställe.
  • Wiki – Fungerar som ett uppslagsverk för ditt företag.
  • Att göra-lista – Skapa en lista som kan bockas av efter hand.
  • Kalender – Skapa en gemensam kalender för ditt företag

Priser

Pris från 29kr per användare och månad